Elcyklar

Bike Brothers har valt att enbart satsa på väletablerade varumärken när det gäller elcyklar. Orsaken är enkel – klimatet i Norden utsätter elcyklar för stora påfrestningar. Vi vill inte riskera att någon får en negativ bild av elcyklar på grund av bristande kvalitet.

Elcyklarna från Kalkhoff tillverkas i Tyskland. Merida och E-Green utvecklas i Norge/Tyskland och produceras i Taiwan. Promovec är utvecklat av ett danskt företag och är ledande i Norden inom segmentet framhjulsdrivna elcyklar. Besök gärna länkarna Bosch, Shimano och Promovec för detaljerad om motorsystemen.

Bosch
Efter många års försäljning av elcyklar i våra norska butiker har vi dragit slutsatsen att Bosch är marknadens bästa elcykelsystem. Shimano Steps är relativt nytt på marknaden och verkar vara jämbördigt om än med små skillnader i funktion och upplevelse. Kraften i motorerna från Bosch (och Shimano) styrs via sensorer som känner av pedaltrycket. Ju mer kraft du själv lägger, desto mer kraft levererar motorn. Med maxeffekt på ex. 250% (Active line) och pedalkraft på 75W så ger motorn 75x250% = 188W. Detta system ger en oslagbar känsla och naturlig dosering av kraften. 

Bosch är ett av världens 10 största företag med närmare 400000 anställda. Då företaget har varit verksamt inom elektronik- och batteribranschen i många år finns det både teknisk kompetens och ekonomiska resurser som ingen annan aktör är i närheten av.  

Shimano Steps
Efter att Bosch i många år har varit den klart dominerande aktören för elcykelsystem med mittmotor kommer nu Shimano och utmanar på allvar. Shimano Steps är ett system som har många likheter med Bosch. Kvalitet och driftsäkerhet har i tester visat sig vara mycket bra. Shimano är också kända för att inte släppa ut något på marknaden innan man är 100% säkra på funktionen.

Shimano Steps elcykelmotor

Promovec
Detta är ett av marknadens mest tillförlitliga elcykelsystem för framhjulsdrivna elcyklar. Promovec är ett dansk elektronikföretag som var tidigt ute med att utveckla ett eget motorsystem för elcyklar. Elektroniken är anpassad till det tuffa nordiska klimatet och har nått stora framgångar. Framhjulsdrivna motorer aktiveras när man börjar trampa. Beroende på valt effektläge ger motorn tillskott på 20/40/60/80/100% av motorns maxeffekt på 250W.

Promoves elsystem är dränerat för att ventilera ut kondens. Kretskort och kopplingar är inkapslade i silikon och därmed väl skyddade för korrosion och kortslutning. Promovec leverar sitt elsystem till flera andra aktörer på marknaden (ex. Merida E-Green, Nishiki, Batavus och Winther) vilket är en bekräftelse på dess tillförlitlighet. Växjö kommun valde 2015 att köpa in Promovec när hemtjänsten skulle prova att använda elcyklar i tjänsten.

 

 

Promovec elcykel